Cable lifts Kleemann

Công ty thang máy Huy Hoàng kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thang máy gia đình chất lượng, uy tín.

Cable Lift Kleemann - Modern Maison T Plus

Khoảng giá: Từ 600.000.000đ đến 2.000.000.000đ

 • Space saving
 • Minimum PIT 200mm
 • Minimum headroom 2600mm
 • Easy to install
Buy

Cable Lift Kleemann - Modern Atlas-RPH_R

Khoảng giá: Từ 600.000.000đ đến 2.000.000.000đ

 • Rate load up to 1050kg
 • Using ZIEHL-ABEGG
 • Speed up to 1m/s
 • Moving smoothly 
 • Save energy
Buy

Cable Lift Kleemann - Modern Atlas NS

Khoảng giá: Từ 600.000.000đ đến 1.500.000.000đ

 • Space saving
 • Minimum PIT and headroom
 • Rate load up to 450kg
 • Max number of stops up to 11 stops
 • Speed: 1m/s
Buy