Huy Hoang Elevators

Công ty thang máy Huy Hoàng kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thang máy gia đình chất lượng, uy tín.

Huy Hoang Elevator

Khoảng giá: 300.000.000 ĐẾN 600.000.000

  • No construction needed - Install anywhere
  • Design suitable for all construction areas
  • No machine room - Low PIT
  • Smooth movement - Low noise
Buy