Lắp đặt thang máy chân không PVE – Mỹ tại Saigon Pearl

Dự án lắp đặt thang máy chân không PVE-Mỹ tại Saigon Pearl là một trong những dự án lắp đặt thang máy tiêu biểu do Huy Hoàng thực hiện:
 Một số hình ảnh về dự án Lắp đặt thang máy chân không PVE – Mỹ tại Saigon Pearl:
Thang máy được lắp đặt ở trung tâm ngôi nhà, góc nhìn chính giữa từ tầng trệt

Thang máy được lắp đặt ở trung tâm ngôi nhà, góc nhìn chính giữa từ tầng trệt

Góc nhìn từ phía hông theo vị trí lắp đặt của thang máy

Góc nhìn từ phía hông theo vị trí lắp đặt của thang máy (tầng trệt)

Góc lắp đặt thang máy nhìn từ một vị trí của chiếu nghỉ
Góc lắp đặt của thang máy được nhìn từ một vị trí khác của chiếu nghỉ
Góc nhìn trực diện vào vào cửa thang máy được lắp đặt từ tầng trệt
Góc nhìn khác vào vị trí lắp đặt thang máy từ chiếu nghỉ phía trên tầng 1
Hình ảnh thang máy được lắp đặt lộ thiên từ tầng 1 lên trên
hình ảnh lắp đặt thang máy nhìn từ chiếu nghỉ tầng 2
kiểm tra độ nhạy của bản lề cửa sau khi lắp đặt thang máy
hình ảnh thang máy được lắp đặt nhìn từ một vị trí khác
hình ảnh thang máy được lắp đặt nhìn xuyên qua các tầng của ngôi nhà
vị trí lắp đặt thang máy nhìn ngược lên từ tầng 1
vị trí lắp đặt thang máy giao nhau giữa 2 tầng
vị trí lắp đặt thang máy nhìn ở tầng 4
hình ảnh lắp đặt thang máy ở tầng trên cùng
hình ảnh lắp đặt thang máy chân không PVE ở tầng 3
Thang máy được lắp đặt ở vị trí theo sát cầu thang bộ
Kiểm tra độ êm của cửa thang máy sau khi lắp đặt
cửa thang máy được lắp đặt chuẩn kỹ thuật

Kiểm tra hoaojt động của thang máy sau khi lắp đặt, cửa rất nhạy và êm

Đội ngũ lắp đặt thang máy và chủ nhà