Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

15:26 - 29/02/2024

Khi quý khách hàng đặt hàng tại công ty, quý khách hàng có hai hình thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán chuyển khoản.

Thanh toán bng tin mt

  • Thanh toán trực tiếp tại công ty

Quý khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại công ty ngay khi mua hàng tại văn phòng công ty

Thanh toán bng chuyn khon

Khách hàng có thể thanh toán theo số tài khoản đi cùng hợp đồng mua bán.