Lắp đặt thang máy dự án tại Quảng Ninh

Lắp đặt thang máy dự án tại Quảng Ninh

17:04 - 16/03/2021

  • Địa chỉ: Quảng Ninh
  • Vị trí lắp đặt: Thang máy trong lòng thang bộ
  • Đặc điểm: Thang Kleemann Thủy lực cửa bản lề

Dự án thang máy gia đình đã hoàn thiện tại Hà Đông Thang máy gia đình Huy Hoàng nhập khẩu khung nhôm kính quan sát Dự án thang máy kính quan sát nhập khẩu cao cấp Dự án thang máy Kleemann nhập khẩu lắp đặt tại Mỹ Đình Dự án thang máy gia đình đã hoàn thiện tại KĐT An Vượng - Hà Đông

Một số hình ảnh của dự án:

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh

thang-may-huy-hoang-lap-dat-thang-may-du-an-tai-quang-ninh