Thể thao

Thể thao

11:45 - 06/03/2021

Cùng với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công việc, việc phát triển các hoạt động thể thao nội bộ đều được chú trọng. Các hoạt động thể dục - thể thao tạo ra sức lan tỏa, động viên, khích lệ tinh thần luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ công nhân viên công ty, cũng như tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động sáng tạo thúc đẩy năng lực của mỗi cá nhân và tập thể.