Đào tạo an toàn và vệ sinh lao động 2021

Đào tạo an toàn và vệ sinh lao động 2021

23:01 - 16/10/2021

Luôn đặt yếu tố đảm bảo an toàn lên hàng đầu, vì vậy Công ty thang máy Huy Hoàng thường niên tổ chức khóa đào tạo an toàn và vệ sinh lao động.

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Giải bóng đá chào xuân 2023 - Thang máy Huy Hoàng Chương trình khai xuân 2023 - Thang máy Huy Hoàng Thang máy Huy Hoàng - Gặp nhau cuối năm 2022 - Chào Xuân 2023 Chào mừng ngày 20-10-2022

Buổi đào tạo có sự tham gia của toàn bộ kỹ thuật viên, chuyên viên kinh doanh và bộ phận quản lý kho. Trong buổi đào tạo, chuyên gia phổ biến về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, những nguyên tắc đảm bảo an toàn trong lao động. Khóa học nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân về an toàn và vệ sinh lao động

an toàn lao động

 an toàn lao động