Sự kiện nội bộ

Sự kiện nội bộ

10:47 - 06/03/2021

Ban Lãnh Đạo công ty luôn tạo điều kiện cho các thành viên Huy Hoàng có những hoạt động kết nối, gắn kết. Các sự kiện được tổ chức với mục tiêu vừa là động lực để doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh, vừa là thời gian để thành viên trong công ty thêm gắn kết.

 

(Sự kiện du lịch Đà Nẵng 2023)

(Chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2023)

(Chương trình tất niên 2022 - Xuân 2023)

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022)

 

(Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021)

(Chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2021)

(Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020)

(Sự kiện tổ chức du lịch hè năm 2020)

(Chào mừng ngày Phụ nữ Quốc Tế 8/3/2020)

(Chương trình Tết đoàn Viên nối liền Bắc - Nam 2020)

(Sự kiện tổ chức du lịch hè 2019 - Du Lịch Nha Trang)

 

(Tiệc Tất Niên và chương trình chào xuân năm 2019)