Sự kiện nội bộ

Sự kiện nội bộ

10:47 - 06/03/2021

Ban Lãnh Đạo công ty luôn tạo điều kiện cho các thành viên Huy Hoàng có những hoạt động kết nối, gắn kết. Các sự kiện được tổ chức với mục tiêu vừa là động lực để doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh, vừa là thời gian để thành viên trong công ty thêm gắn kết.